Åpenhetsloven

Hos Overhalla Hus tar vi ansvar for åpenhet og fremmer aktivt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom våre retningslinjer, i tråd med alle gjeldende lover.

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse Overhallsvegen 2149 i Overhalla. Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL), NHO og Treindustrien. Overhalla Hus er tariff-bedrift.

Driftsområde
Vårt driftsområde er bygg- og anleggsarbeid hvor vi er leverandør av ferdig råbygg med bruk av treelementer. Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner og retningslinjer
Deler av Åpenhetsloven sitt virkeområde er i stor grad allerede forankret i virksomhetens rutiner og retningslinjer som følge av andre lovkrav og bransjestandarder som gjelder for bygg- og anleggsvirksomhet. Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og styret. I vårt arbeid med Åpenhetsloven har vi imidlertid evaluert og oppdatert våre rutiner og retningslinjer for å bedre stille oss i stand til å oppfylle vår forpliktelse til ansvarlighet både i forhold til anstendige arbeidsvilkår, menneskerettigheter og seriøsitet i næringslivet. Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

Leverandører og samarbeidspartnere
For å bli leverandør til Overhalla Hus må leverandøren eller samarbeidspartneren signere en egenerklæring som stiller krav til etisk virksomhetsstyring, HMS, forsvarlig arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold (klikk her for Leverandørerklæring). Egenerklæringen og kontrakt sikrer Overhalla Hus tilgang til våre leverandører og samarbeidspartneres informasjon.

Redegjørelse Åpenhetsloven 2023-2024
Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Overhalla Hus AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidforhold, finner du vår fullstendige redegjørelse her.