Husmodeller

Finn ditt drømmehus, og se pris i huskalkulatoren.Se alle hus

Det finnes ikke én standard for pristilbud, og for deg som kunde kan dette bli uoversiktlig og gjøre det vanskeligere å se hvem som har det beste tilbudet. Vårt råd er å bryte ned tilbudet og se nøye på hva som ligger i de enkelte postene. Både med tanke på kvalitet på produktene, og hvilke tjenester prisen inkluderer. Under har vi listet opp noen punkter som kan være til hjelp.

Det kan være ulike grunner til at enkelte punkter ikke er nevnt. Noe er vanskelig å prise og vil derfor ikke bli med i et tilbud fra husleverandøren, eller noen ganger utelatt fordi det ikke er en totalleveranse. Derfor kan det være lurt å være bevisst på de postene som kommer i tillegg til kostnaden for selve huset – og sjekke om disse er nevnt i tilbudet du får. Spesielt hvis du skal sammenligne flere.

Kostnadsdrivere
  1. Byggesøknad. Denne er ofte unnlatt fordi det ikke er et krav at leverandør skal administrere denne, men kostnaden kommer man aldri utenom. Særlig ettersom privatpersoner sjelden får stå som ansvarlig søker på et boligprosjekt.
  2. Kapitalkostnader.  
  3. Byggestrøm
  4. Ovn & pipe.
  5. Utvendig maling.
  6. Grunnarbeid. Dette vil komme i tillegg og prisen er avhengig av type grunn og størrelse på byggeprosjektet, og er derfor ikke enkelt å estimere av noen andre enn den som skal utføre arbeidet.
  7. Uavhengig kontroll. Dette vil alltid være en utgift, men ettersom kontrolløren er en uavhengig part vil det ikke inngå i tilbudet. 

Det er med andre ord mye å tenke på når du skal bygge. For å hjelpe deg på veien har du tilgang til ditt eget byggebudsjett på min side hos Overhalla Hus. Byggebudsjettet bruker et estimat basert på din husmodell og dine egne valg, så med disse erfaringsprisene kommer du så nært du kan på egenhånd.

«Vi strekker oss langt for å inkludere mer enn bare det aller nødvendigste.»

Men selv dette er bare estimater. Når du ber om et pristilbud fra oss i Overhalla Hus, går vi i detalj for å finne en så nøyaktig pris som mulig. 

Da får du ikke bare prisen på selve huset. Da innhenter vi priser på blant annet avgifter og montasje i din egen byggekommune.

Vi strekker oss langt for å inkludere mer enn bare det aller nødvendigste. Vårt fokus er er at prisen du mottar fra oss skal være så komplett som mulig, med de forutsette utgiftene vi greier å skaffe pris på. Dette mener vi er riktig måte å drive butikk på, slik at du som kunde er best mulig informert allerede tidlig i kjøpsprosessen.

Be oss gjerne om et uforpliktende pristilbud. Vi kan dessuten hjelpe deg dersom det er noe du lurer på – vi har over 40 års erfaring med å bygge hus.

Overhalla Hus will gladly help you

Our consultant Private: Per Terje Årsandøy will gladly answer your questions about residential purchases.

Send an e-mail