Text: Overhalla Hus

Husmodeller

Finn ditt drømmehus, og se pris i huskalkulatoren.Se alle hus

Her forklarer vi noen av de begrepene som kan dukke opp underveis og som er utfordrende å holde styr på. Dette er uttrykk det er viktig å ha kjennskap til for du vil møte dem flere ganger på veien til din drømmebolig.

BYA = bebygd areal

Det areal bygningene på en eiendom opptar på bakken og alle bygninger og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bakken. Lav terasse, svømmebasseng, takutstikk og liknende regnes derfor ikke med. Begrepet brukes i offentlig planlegging av tomteareal.

BRA = Bruksareal

Summen avd et arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. Innvendige skillevegger inngår i bruksarealet.

BTA = Bruttoareal

Arealet av hele boligen målt fra ytterveggens ytterside.

BOA = Boareal.

Dette begrepet er nå byttet ut til P-rom

P-ROM = Primærrom

Oppholdsrom i bolig; Kjøkken, stue, soverom, bad, entré, arbeidsrom og liknende. Trapper regnes også med. Garasje, tekniske rom, boder o.l regnes ikke som P-rom.

S-ROM = Sekundærrom

Uinnredde rom som boder, tekniske rom, grarasje o.l

Målebrev

Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

Byggesøknad

Byggesøknad er i Norge en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt til å utføre visse andre typer av tiltak. Overhalla Hus hjelper gjerne til med byggesøknaden

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et kart over et område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Planen er avgjørende for hva du har lov til å bygge på din tomt.

Energimerking

Energimerket forteller deg noe om hvor mye og hvilken type energi som leveres boligen. Merket er regnet ut for standardiserte betingelser og vil ikke ta hensyn til hvilket bruksmønster du har. Energimerket gir en god indikasjon på boligens energistandard når du f.eks. er på jakt etter ny bolig. Energikarakteren går fra A til G, hvor A er den høyeste karakteren.

En god energikarakter betyr at boligen er energieffektiv og at det vil være enkelt å holde en stabil innetemperatur og mulig å få lavere energiregninger.