Husmodeller

Finn ditt drømmehus, og se pris i huskalkulatoren.Se alle hus

Huset ditt blir et prosjekt

I den delen av prosessen hvor du velger ut hvilket hus du ønsker å bygge eller ta utgangspunkt i, er det selgerne våre som er det primære kontaktpunktet. De har full oversikt over våre modeller og vet også det aller meste om hvilke tilpasninger som er mulig å gjøre med de ulike hustypene. Her er det viktig at det tas hensyn til hvordan tomta huset skal bygges på, er utformet, men dette er blant tingene de selvfølgelig hjelper deg med. Det de eventuelt ikke vet avklarer de med våre arkitekter, ingeniører eller eksperter på andre fagområder.

Når du som kunde har signert kontrakt med oss, blir kundeforholdet med deg flyttet fra salg til prosjektavdelingen vår, og prosjektlederen blir herfra og ut den viktigste kommunikasjonspartneren din.  

Prosjektlederen er den som har kontroll på framdriften, styrer når de ulike delprosessene skal settes i gang og er også ansvarlig for å holde tidsplanen som settes for prosjektet ditt. Skjer det avvik angående framdriftsplanen er det prosjektlederen som skal informere deg om dette.

«Vi har som motto at vi holder kunden i handa»
Vi har som motto at vi Holder kunden i handa og i det ligger blant annet at vi skal være tilgjengelige, gi god oppfølging og informere kunden hele veien. Dette er verdier som er viktige for oss, og som det også er viktig for oss at du som kunde opplever at vi etterlever. 

Vi bistår hele veien

Finansieringsbevis og godkjent byggesøknad er noe av det første som etterspørres i et byggeprosjekt. Vi hjelper deg selvfølgelig med å fylle ut det som trengs for at søknaden skal være i henhold til regelverket i  det spesifikke området hvor man skal bygge.

Fra vår side har vi på dette tidspunktet gjort en intern gjennomgang av prosjektet. Sammen med de ansvarlige i fabrikken har vi sørget for at det som trengs å bestilles, blir bestilt straks byggesøknaden er godkjent.

Når det gjelder valg av byggematerialer og varer for øvrig, går vi aldri på akkord med kvalitet. Vi kjøper varene våre fra norske, solide produsenter og bruker i størst mulig grad aktører som er kjent for god kvalitet og som i tillegg er godkjent av SINTEF. 

Setter felles framdriftsplan

Med varer på vei og nødvendige avtaler gjort med fabrikken, setter vi oss ned sammen med deg og går gjennom prosjektet grundig. Her blir vi også enige om endelig dato for ferdigstilling.

Et særlig viktig punkt i denne gjennomgangen er hvor underleverandører skal inn, som rørleggere og elektrikere, og eventuelt andre tekniske leverandører. Dette er noe du i utgangspunktet bestiller selv, men vi bistår deg gjerne på veien, og sørger for at du har de nødvendige papirene de ulike aktørene trenger for å gjøre jobben sin. 

Det er svært viktig at disse avtalene gjøres tidlig nok, slik at prosessen ikke stopper opp på grunn av manglende rørleggerarbeid eller elektrikerarbeid. Av disse to er det gjerne rørleggerarbeidet som tar mest tid og det som er viktigst å følge opp ekstra godt.

Ferdige elementer til byggeplassen

Når disse avgjørelsene er tatt er det primært intern prosjektering hos oss som må gjøres, fram til de ferdigproduserte elementene er klare til å fraktes til tomta di. På dette tidspunktet må du ha tatt stilling til hvem du ønsker at skal sette opp huset for deg. Her er det i hovedsak tre alternativer:

  • Overhallahus sine egne snekkere setter opp huset
  • Du finner selv en entreprenør som setter opp huset
  • Du bruker en av våre forhandlere

Mange av våre kunder blir overrasket når de hører hvor raskt det går å sette opp et hus.  I de fleste tilfeller er huset satt opp i løpet av en til to dager, og selv om dette høres for godt ut til å være sant, er det ikke det. De ulike elementene som blir produsert i fabrikken vår er nøye kalkulert og sendes til byggeplassen i sin helt spesielle rekkefølge. Dette gjør at det går svært raskt å sette sammen de ulike delene, som vegger, etasjer og tak, til det som utenfra ser ut som et ferdig hus. 

Selv om dette er noe vi snakker om gjennom hele prosessen, slutter ikke kundene å la seg overraske over at det som var en “grunnmur” når de dro på jobb, er et ferdig oppsatt hus når de kommer hjem fra jobb. Gleden fra vår side er like stor hver gang kundene kommer hjem til ferdig monterte vegger og tak, og slik vil det nok alltid fortsette å være.

De siste tingene faller på plass

Når elementene er levert på byggeplassen er i utgangspunktet vår jobb gjort. I grove trekk. Men, det er fortsatt mange små ting som ikke er på plass, og som du må ta stilling til. Da er det godt å vite at vi gjerne hjelper deg med disse også. Dette gjelder for eksempel valg av materialer på innervegger, gulvtype osv, ja alle valgene som hører med til et ferdig hus. 

Prosessen er nå på det som må kunne kalles oppløpssiden. Når alt i huset er klart til at dere kan flytte inn, tar vi en grundig gjennomgang sammen med dere, for å være sikre på at alt er i henhold og svarer til forventningene, både av det vi har gjort og det de innleide håndverkerne har gjort. I denne delen av prosjektet sender vi også inn søknad om ferdigattest for boligen din. Sammen med nøklene får du det som kalles en sluttprotokoll.

Til overlevering – og vel så det

Vi slutter ikke å bry oss selv om du har flyttet inn og vi har gjort de arbeidsoppgavene som lå i prosjektet. Når du har bodd i boligen i cirka et år, kommer vi på en ny befaring og gjennomgår huset sammen med deg, for å sikre oss at alt har fungert som det skal. Skulle vi mot formodning finne ut at noe ikke er som man kan forvente, utbedrer vi problemet uten kostnad for deg. Husene våre kommer med fem års reklamasjonsrett, men vi ser helst at vi får rettet opp eventuelle feil så fort som mulig, også gjerne før vi kommer på ettårskontrollen. Det tar altså sin tid før vi slutter å holde deg i handa. Det er bra for både deg og oss, det.

Gutt ved frokostbordet