Husmodeller

Finn ditt drømmehus, og se pris i huskalkulatoren.Se alle hus
H

va var situasjonen når dere skulle bygge hus?
Brit Tove hadde arvet barndomshjemmet fra 1904 ved Snåsavatnet i Sunnan. Huset var et falleferdig tømmerhus med tre etasjer, et forholdsvis upraktisk restaureringsobjekt for to ferske pensjonister. Samtidig lå tomta så fint til at både vi og barna våre hadde veldig lite lyst til å selge. Alternativet vi satt igjen med var å rive og bygge nytt.

Hvorfor valgte dere Overhalla Hus som leverandør?
Vi hadde allerede sett oss ut og bestemt oss for hus før arvesituasjonen oppstod, og var enige om at hvis vi noen gang skulle bygge nytt noe sted, måtte det bli et slikt hus.

Huset falt vi for da vi var på besøk hos bekjente, som hadde et Overhalla Hus de hadde gjort enkelte modifikasjoner med. På dette tidspunktet var vi ikke klar over hvem som var leverandør, men planløsningen var akkurat slik vi ønsket oss.

Mitt Overhalla Hus

Hvilken hustype valgte dere, og hvorfor?
Vi visste som sagt ikke at det var et Overhalla Hus når vi valgte det, men hadde hørt mye positivt om fabrikken i Overhalla, så det var egentlig bare et pluss at huset kom derfra.

Huset er av typen Janne, og noe av det vi falt for var blant annet at det er såpass store, åpne flater i huset og at man ser ut stuevinduene straks man har kommet innom ytterdøra. Hele huset er på ett plan, fordelt på 172 m2. For oss som bor helt inntil Snåsavatnet er det noe spesielt å kunne se utover vatnet allerede før ytterjakka er hengt på plass.

Hva som er original Janne-løsning og hva som er endret ut i fra originalen har vi faktisk ikke så sterkt forhold til, men vi vet at kjøkkenet er flytta på, ut i fra de originale tegningene.

Hadde dere noen utfordringer i prosessen?
Utfordringer hadde vi nok av. Ingen av dem hadde egentlig med Overhalla Hus som leverandør å gjøre, men at prosessen ikke akkurat gikk på skinner er en ganske solid underdrivelse. For det første tok arbeidet med rivingstillatelsen flere måneder, etter som Riksantikvaren mente at huset måtte vernes. Etter flere runder hos kommune og fylke ordnet imidlertid dette seg. Deretter gikk Trøndelag Mur og Bygg, som var hovedentreprenør på prosjektet, konkurs.

Overhalla Hus gikk heldigvis selv inn som hovedentreprenør og sørget for at prosjektet kom i gang igjen.

Hvilke tilpasninger er gjort ut i fra den originale planløsningen?
Som sagt har vi ikke noe sterkt forhold til dette, etter som vi bare har ”kopiert” huset til noen bekjente som allerede hadde gjort endringer. Det vi imidlertid vet er at kjøkkenet opprinnelig var på en annen kant av stua. Det er også mulig at karnappet i stua er noe større enn hos originalen, men dette er vi ikke helt sikre på.
Mitt Overhalla Hus

Hva er dere mest fornøyd med, både med tanke på prosessen og det ferdige huset?
Det første som kommer opp er lettelsen over at Overhalla Hus tok over kontrakten og sørget for at det ble framgang i prosessen. Det løste på sett og vis alt, i ei vanskelig tid. Det hadde allerede blitt 20. september før de overtok kontrakten, men likevel hadde vi overtakelse på huset den 2. desember. Det vitner om en prosess som om ikke annet ble avsluttet i høyt tempo og med profesjonalitet.

Når det gjelder det ferdige huset så er det de åpne flatene, alt lyset som kommer inn, og at huset generelt sett er enkelt å komme seg rundt i, som er høydepunktene. Og vannbåren varme i hele huset, det ville vi aldri vært foruten.