Takstoler

Hver konstruksjon er beregnet og tilpasset den enkelte kunde. Det er derfor viktig at konstruktørene får oppgitt riktige - og nok data for å kunne løse konstruksjonen best mulig.

Last ned Bestillingsskjema

Last ned Ytelseserklæring

bestillingsdata_520px

1Kontaktinformasjon
2Geometri
3A-Takstoler
4Andre opplysninger