Mestermerket

Overhalla Hus AS er godkjent mesterbedrift

Hva er en mesterbedrift?

  • Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Loven “avløste” Håndverksloven som på det tidspunkt mer eller mindre hadde utspilt sin rolle.
  • Håndverksloven gjaldt bare i et fåtall kommuner, noe som førte til at forholdene for den næringsdrivende ble ulike fra landsdel til landsdel og fra kommune til kommune.
  • Ved innføring av Lov om mesterbrev fikk vi regler som var enklere å håndheve på en del av de områder som tidligere hadde vært problematiske. Dette gjaldt blant annet urettmessig bruk av mestertittel og mesterlogo og regler for tilbakekalling av mesterbrev.
  • Samtidig med at Lov om mesterbrev ble innført ble det også utviklet en helt ny mesterutdanning.
  • Det som er viktig med den nye loven er at den gir mestertittelen lovbeskyttelse slik at bare de med gyldig mesterbrev har rett til å bruke tittelen mester. Videre åpner den for at nye fag kan søke seg inn. Derav navnet «…i håndverk og annen næring».
  • Da loven ble innført var det 44 fag som ble lagt inn under ordningen. I dag er det 73 fag under ordningen.