bilde_kvalmil1

Teknisk Godkjenning elementer

Vårt byggesystem er gjennomgått av Sintef Byggforsk og det er utstedt produktgodkjenning for elementer prosjektert og levert fra vår fabrikk.

Produksjonsprosess med sjekklister og detaljer tilfredsstiller krav til dokumentasjon i hhr Plan og Bygningsloven. Dette gir trygghet for både kunde, oss som leverandør og for myndighetene.

Vi har teknisk godkjenning for flate tak!

Les om dette her!