Text: Overhalla Hus
Image: Kjerstin Opdahl

Husmodeller

Finn ditt drømmehus, og se pris i huskalkulatoren.Se alle hus

Ofte bruker vi det ordet uten å ha helt klart for oss hva det betyr, men det er egentlig ikke så mystisk. Det som først og fremst kjennetegner et passivhus er:

  • At det er bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med andre hus.
  • At det brukes passive tiltak for å redusere energibehovet, for eksempel ekstra godt isolerte yttervegger og vinduer.

Det er ikke innført en egen sertifiseringsordning for passivhus i Norge, men vi har som eneste landet i Europa en egen standard for boliger og yrkesbygg. Når vi bygger etter passivhusmetoden er det den standarden vi følger.

«Vi jobber kontinuerlig for at alle våre boliger skal kreve mindre energi og finnes løsninger som gjør at miljø- og klimamessige fotavtrykk blir minst mulig.»

Den første større satsninga til Overhalla Hus er et leilighetsbygg på Skage i Overhalla. Bygget er av tre, betong og stål, og en ny type teknologi ble tatt i bruk i tre- og betongveggene. Kravene til passivhus består av en veggtykkelse som er om lag 20 centimeter tykkere en vanlige hus, noe som går på bekostning av innvendig areal. I samarbeid med SINTEF Byggforsk og Innovasjon Norge tok vi blant annet i bruk en ny type isolasjon, en aluminiumsfolie-lignende vakuumpakket plate, som oppfylte kravene til passivhus-standarden uten at veggene ble tykkere.

Nullenergihus handler om alt fra plassering av huset på tomten til isolasjonsløsninger og bruk av solcelleenergi.  Regjeringen har en uttalt visjon om at alle nybygg skal bli nullvisjonshus innen 2020. Dette ønsker Overhalla hus å være med på, og satsningen på energigjerrige hus er også noe vi tar med oss i alle typer bygg. Vi jobber kontinuerlig for at alle våre boliger skal kreve mindre energi og finnes løsninger som gjør at miljø- og klimamessige fotavtrykk blir minst mulig.

 

 

Passivhuset på Skage

Høsten 2013 sto passivhuset på Skage i Overhalla ferdig. Bygget består av 6 leiligheter i passivhus-standard. Bygget var et samarbeidprosjekt mellom Overhalla Hus, Overhalla Betongbygg og Grannes VVS. Den nye teknologien som ble utviklet i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Innovasjon Norge ble belønnet med Innovasjonsprisen 2014 under Næringskonferansen i Namsos.

«Overhalla Hus jobber med å kunne tilby energieffektive løsninger. Vi har hatt vellykkede passivhusprosjekter og vårt neste mål er å kunne bidra til utviklingen av nullenergihus.»

Overhalla Hus jobber med å kunne tilby energieffektive løsninger. Vi har hatt vellykkede passivhusprosjekter og vårt neste mål er å kunne bidra til utviklingen av nullenergihus.

Passivhus på Skage i Overhalla