20140813_090725

Overhalla Hus deltar i SINTEF prosjekt

Tidligere i år inviterte forskningsinstitusjonen SINTEF Overhalla Hus inn til det internasjonale prosjektet "Tall fasades", som en av to norske deltakende firma. Prosjektet skal bidra til produktutvikling og innovasjon og deltakelsen er en god anerkjennelse for Overhalla Hus.

I starten av august ble første workshop i prosjektet avholdt i Overhalla Hus sine lokaler. Dette var en to-dagers intens periode hvor det i fellesskap ble bygd en prøvevegg med nye produkter som så ble sendt inn til SINTEF for videre testing. Prosjektets kjerne består av forskning på store/høye trefasader og dens bestandighet. I tillegg er det fokus på innovasjon og testing av nye tilhørende produkter.

Daglig Leder i Overhalla Hus, Jomar Sagmo, sier at det er en stor anerkjennelse at Overhala Hus blir plukket ut til å delta i dette prosjektet. – SINTEF begrunnet valget av deltakere med at vi i Overhalla var en av de mest offensive og fremoverlente i bransjen. Både når det gjelder utvikling av industribaserte produkter, elementer og nye regler for bygging, sier Sagmo.  – Dette er selvfølgelig riktig å prioritere og kan gi oss god kunnskap som vi ønsker å bruke videre i vår produktutvikling og innovasjon. Sagmo er klar på at dette er noe som kommer kundene til gode etterhvert.

– Alt vi gjør av produktutvikling og deltakelse av prosjekter er med på å gi kundene et så optimalt og godt produkt som mulig. Vi er opptatt av å fornye oss og dette prosjektet er et steg i riktig retning, sier Sagmo.

Prosjektet består av Overhalla Hus og Isola i Norge og skal presenteres i Tyskland av SINTEF når det er ferdig.